Vores centrale ydelser

Byggeri

 

Gennem de mangeartede opgaver gennem årene, har BSO Rådg. Ingeniører været en stærk aktør inden for alle former for byggeri og har derigennem oparbejdet stærke kompetencer inden for bl.a. bygningers funktion, de mange forskelligartede byggeteknikker, energi, miljørigtig og bæredygtig projektering.

 • Projektering
 • Konstruktioner i byggeriet
 • Statiske beregninger
 • Varmetabsberegninger
 • Energioptimering
 • Myndighedsbehandling
 • Bygningsanalyser

Anlæg

 

BSO Rådg. Ingeniører har mangeårig erfaring med projektering og etablering af mindre vejanlæg, vendepladser og P- arealer, specielt i forbindelse med udstykningsopgaver i nye beboelsesområder.

Vi har således en veludviklet kompetence inden for området og bistår med den optimale løsning, der sikrer den optimale udnyttelse af området og tager ved opgaven højde for miljørigtige løsning i forhold til afvanding, nedsivning og vandgenindvining i området.

  Kloakering

   

  Gennem de mangeartede opgaver, som BSO Rådg. Ingeniører har løst inden for kloakering, har vi opnået en bred faglig viden inden for området, og kan således udføre det optimale anlæg til netop din byggesag.

  De mangeartede sager har udviklet et optimalt kendskab til brugen af forsinkelsesbassiner, såvel åbne, som lukkede anlæg, som ofte påkræves anvendt hvor der fra myndighederne pålægges krav om maksimal regnvandsudledning. Ligeledes har vi en bred erfaring med hensyn til nedsivningsanlæg, der som en ekstra bonus, sikrer en vedvarende mængde rent grundvand til de kommende generationer.

   Det kan vi også

    

   Konflikter i byggeriet:
   En byggesag kan have mange facetter – ikke alle byggesager kører efter en snor og enkelte ender i konflikter. Hos BSO Rådg. Ingeniører har vi oparbejdet en stor sikkerhed i håndtering af de mange forskellige konflikter der kan opstå i byggesager. I nogle tilfælde er der behov for at konflikterne løses med ekstern juridisk rådgivning.

   Konflikter kunne eksempelvis bestå af:

   • Staderegistrering
   • Syn og skøn
   • Tvister
   • Byggeret
   • AB 92

   Levetidsvurdering og bygningsanalyse:
   Ikke alle byggerier holder lige godt. Er du ejer af en bygning, hvor du er i tvivl om alt er som det skal være, eller blot vil have en vurdering af dine fremtidige reperationsudgifter, restlevetider eller en bygningsanalyse af eks. Sætningsskader, skimmel- og svampeangreb er BSO Rådg. Ingeniører en seriøs samarbejdspartner til glæde for dig – og dit byggeri.

   Fra idé – til færdigt byggeri:
   De fleste byggesager starter med en behovsanalyse fra dig som bygherre. Herfra går byggesagen slag i slag fra ideforslag, Myndighedsprojekt og hovedprojekt. BSO Rådg. Ingeniører bistår gerne hele vejen – og sagerne løses i nødvendigt omfang i tæt samarbejde med kompetente samarbejdspartnere. Din byggeøkonomi er gennem hele processen en vigtig parameter – en opgave vi naturligvis også gerne er behjælpelig med.

   Ydelserne kunne eksempelvis være:

   • Bygningstegninger
   • Totalrådgivning
   • Budgetter
   • Kalkulation
   • Prisvurdering
   • Økonomistyring

    Ydelser

    Find den rigtige service

    Rådgivning

    Læs mere here

    Referencer

    Se afsluttede projekter

    Kontakt

    Tel: 64 41 19 66
    Mobil: 20 78 19 66
    Mail: bso@bso-ing.dk