Rådgivning

Drift og vedligeholdelse

 

De fleste komponenter i byggeriet har en forudsigelig omtrentlig levetid

BSO Rådg. Ingeniører kan gennem sin erfaring, være behjælpelig med at udarbejde en drift og vedligeholdelsesplan for netop dit bygningskompleks. På baggrund at en D&V plan.

Er du interesseret i at høre mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre hvad vi kan tilbyde lige netop dit projekt.

Projektering

 

Faserne fra idé til færdigt byggeri er uhyre vigtig for dig som bygherre – du har sikkert analyseret hvad dine behov er og gjort lidt overvejelser om hvad dette påkræver.

BSO Rådg. Ingeniører sikrer dig, i samarbejde med kompetente samarbejdspartnere, en helhedsløsning der opfylder de fysiske behov, udført i et design og med en teknisk løsning der matcher de visioner du har til form, funktion, økonomi og komfort

  Byggeherrerådgivning

   

   

  Med BSO Rådgivende Ingeniører er du som bygherre sikret en kompetent og ansvarsfuld rådgiver, der varetager dine ønske og interesser bedst muligt.

  Samarbejde og dialog mellem dig som kunde og os som rådgiver er det vigtigste redskab, for at vi kan føre dine visioner ud i livet; ”du definerer rammerne – vi skaber dem”.

  Vor vision er at skabe et funktionelt projekt, hvor den til enhver tid nyeste teknik anvendes, under hensyn til økonomisk forsvarlighed og miljømæssig bæredygtighed. Som bygherrerådgiver forestår vi bl.a.

    • Projektplanlægning
    • Byggeprogram
    • Udbuds- og samarbejdsformer
    • Udbud og kontrahering
    • Styring af tid, kvalitet og økonomi
    • Tilsyn
    • Afleveringsforretning
    • Diverse staderegistreringer og opfølgninger

   

  Projektledelse

   

  Projektledelse, eller på godt dansk: ”planlægning og gennemførelse af et byggeprojekt fra idé til virkelighed” er en af BSO Rådg. Ingeniørers kompetanceområder, hvor du som kunde definerer rammerne og vi forestår planlægning af opgaven og dennes gennemførelse.

  Projektledelsen kan varieres efter dit behov, men kan bl.a. omfatte discipliner som planlægning og styring af økonomi, tid, ressourcer, bemanding, proces, projektopfølgning og kvalitet.

  BSO Rådgivende Ingeniører styrer opgaven efter faste skematiker, som tilpasses det enkelte projekt og kundens specifikke ønske. Kvalitet og opfølgningsplaner er en central del af ydelsen, der sikrer dig som kunde det bedste slutresultat med et produkt til rigtig tid og i rette kvalitet.

  Projektledelsen består bl.a. af:

  • Projektplanlægning
  • Projekteringsledelse
  • Projektstyring
  • Projektledelse

    Ydelser

    Find den rigtige service

    Rådgivning

    Læs mere here

    Referencer

    Se afsluttede projekter

    Kontakt

    Tel: 64 41 19 66
    Mobil: 20 78 19 66
    Mail: bso@bso-ing.dk