Kloakering:

Gennem de mangeartede opgaver, som BSO Rådg. Ingeniører har løst inden for kloakering, har vi opnået en bred faglig viden inden for området, og kan således udføre det optimale anlæg til netop din byggesag.

De mangeartede sager har udviklet et optimalt kendskab til brugen af forsinkelsesbassiner, såvel åbne, som lukkede anlæg, som ofte påkræves anvendt hvor der fra myndighederne pålægges krav om maksimal regnvandsudledning. Liggeledes har vi en bred erfaring med hensyn til nedsivningsanlæg, der som en ekstra bonus, sikrer en vedvarende mængde rent grundvand til de kommende generationer.
Jernbanegade 2A | 5500 Middelfart | tlf. 6441 1966 | fax 6441 7966 | Mob. 2078 1966 | bso@bso-ing.dk