Bygherrerådgivning:

Med BSO Rådgivende Ingeniører er du som bygherre sikret en kompetent og ansvarsfuld rådgiver, der varetager dine ønske og interesser bedst muligt. Samarbejde og dialog mellem dig som kunde og os som rådgiver er det vigtigste redskab, for at vi kan føre dine visioner ud i livet; ”du definerer rammerne - vi skaber dem”. Vor vision er at skabe et funktionelt projekt, hvor den til enhver tid nyeste teknik anvendes, under hensyn til økonomisk forsvarlighed og miljømæssig bæredygtighed. Som bygherrerådgiver forestår vi bl.a.
  • Projektplanlægning
  • Byggeprogram
  • Udbuds- og samarbejdsformer
  • Udbud og kontrahering
  • Styring af tid, kvalitet og økonomi
  • Tilsyn
  • Afleveringsforretning
  • Diverse staderegistreringer og opfølgninger
Jernbanegade 2A | 5500 Middelfart | tlf. 6441 1966 | fax 6441 7966 | Mob. 2078 1966 | bso@bso-ing.dk